Inget foto av Oscar André

Oscar André

Postdoktor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oscar André är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Earth and Planetary Sciences

Medicine and Dentistry