Foto av Oscar Björkenfeldt

Oscar Björkenfeldt

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Näthat
  • Yttrandefrihet
  • Demokrati & demokratiskt deltagande
  • Åsiktsförskjutning
  • Självcensur

Min forskning fokuserar på hot och hat (näthat) mot journalister. Jag är särskilt intresserad av åsiktsförskjutningar som ett resultat av självcensur, samt på vilket sätt utsatthet för kränkande och hatiska meddelande online kan skada den fria åsiktsbildningen och, i förlängningen, det demokratiska samhället.

Inom ramen för min forskningsutbildning arbetar jag i forskningsprojektet ”Hot och hat mot journalister: konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati” som finansernas av Brottsoffermyndigheten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oscar Björkenfeldt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren