Foto av Oscar Braun

Oscar Braun

Knuten till universitetet, MD, PhD

Personlig profil

Forskning

My research is focused on heart failure and advanced therapies for end-stage heart failure including mechanical circulatory support and heart transplantation. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fria nyckelord

  • Cardiology
  • Transplantation
  • Heart failure
  • Mechanical circulatory support

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oscar Braun är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren