Inget foto av Oscar Jansson

Oscar Jansson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt behandlar frågor om reception och litteraturhistorieskrivning aktualiserade av litterära verk som cirkulerar internationellt och överskrider traditionella konceptuella gränser för genre och media. Projektets empiriska bas finns i receptionen av den engelska 1900-talsförfattaren Graham Greene. Han var internationellt verksam under sex decennier och skrev i flera genrer och medier, och var dessutom kritiker, förläggare och journalist verksam i Storbritannien, USA och Kontinentaleuropa. Den omfångsrika akademiska receptionen har dock nästintill uteslutande fokuserat på Greene som romanförfattare; den variation som tillskrivs författarskapet handlar primärt om att det rymmer både thrillers och 'Great Novels', och att Greene ibland samarbetade med filmskapare. Men den sammantagna bibliografin och Greenes aktörskap på olika kulturella arenor indikerar att hans verk producerats genom och cirkulerats i en mängd olika värderingssystem som inte ryms inom roman- eller filmtraditionen. Genom att analysera den internationella receptionen av Greenes författarskap genom en extensiv och icke-binär epistemologi hämtad från dekonstruktivstisk historiografi och kritisk feministisk sociologi är projektets ambition dels att åskådliggöra mekanismerna bakom homogeniseringen av Greenes œuvre, dels att främja förståelsen av interaktioner mellan genre-, media- och värderingssystem i produktion och reception av litterära verk.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oscar Jansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren