Oscar Kjell

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Broadly my research interests fall within two broad areas: 

  1. Artificial Intelligence and Natural Language Processing: Using natural language and the quantification of the meaning of natural language  as a research tool within psychological science.
  2. Subjective well-being and harmony in life.

 

Artificial Intelligence (AI)

The language that individuals use contains a wealth of psychological information interesting for research. In my research I use AI to quantify the meaning of language; Natural Language Processing (NLP) enables us to quantify the meaning of language, and Machine learning (ML) enables us to examine the relationship between language and numerical variables and outcomes. Using these methods, we have developed a method where individuals can describe their states of mind using natural language. We have found that this computational language assessment approach complements traditional closed-ended rating scales as the method enables us to measure, describe and differentiate well between psychological constructs. 

In collaboration with an international team of computer scientists, we have developed an R-package called text, which enables the analyses of natural language using Transformers from HuggingFace, Natural Language Processing and Machine Learning (for more information see https://r-text.org/).

 

Well-Being and Harmony in life

My research on subjective well-being involves examining different ways to conceptualize and measure well-being and happiness. I’m currently investigating how the constructs of harmony in life, satisfaction with life, and happiness relate to each other. Following on from that, I’m exploring how these variables relate to a broader sense of well-being; with an interest for sustainable well-being and how pursuing different types of well-being might bring about different social and environmental consequences (for more information see https://oscarkjell.se/).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oscar Kjell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren