Oscar Lundberg

Knuten till universitetet, Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning tar utgångspunkt i sepsis och biomarkörer. Sepsis är en av våra okända folksjukdommar som kan drabba såväl gamla som unga, frisk och sjuka. Varje år drabbas över 25000 människor i Sverige vilket är mer än av de tre vanligaste cancerformerna. Dödligheten av sepsis är hög. Biomarkörer är ämnen mätbara i blod som vid sjukdom kan säga något om allvarlighetsgrad och prognos.

Om man i ett tidigt skede kan hitta de patienter som har sepsis och därmed tidigt kunna iverksätta rätt behandling på rätt vårdnivå, kan mycket vara vunnet. I min forskning letar jag efter biomarkörer som själva eller i kombination kan hjälpa oss med detta. SWECRIT kommer att utgöra största källan till dessa biomarkörer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård
  • Infektionsmedicin
  • Fysiologi

Fria nyckelord

  • Sepsis
  • Biomarkers

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oscar Lundberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren