Foto av Oscar Manouchehrian

Oscar Manouchehrian

Postdoktor

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Fria nyckelord

  • Microglia
  • Neurodegenerative diseases

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oscar Manouchehrian är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren