Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am currently working in a project on long-term structural shifts in Sweden’s energy-intensive process industries, focusing specifically on the case of the Swedish iron and steel industry.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Energisystem
  • Teknikhistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oscar Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren