Foto av Oskar Christensson

Oskar Christensson

Knuten till universitetet, Forskarstuderande

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oskar Christensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler