Foto av Oskar Larsson Ivanov

Oskar Larsson Ivanov

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse gäller klimatrelaterade laster på byggnader och infrastruktur, ett område där jag gjorde min doktorsavhandling. Inom detta område har jag hittills främst fokuserat på effekter av temperaturlaster på betongkonstruktioner, där ett aktuellt projekt har fokus på att hitta praktiskt tillämpbara metoder för att inkludera temperatureffekter i avancerade dimensioneringsverktyg. I ett nytt forskningsprojekt kommer effekter av klimatförändringar på klimatrelaterade laster och våra dimensioneringsprinciper att studeras tillsammans med forskare från Rossby Centre, SMHI. Detta är ett stort personligt intresseområde där jag tror min huvudsakliga forskning kommer att vara i framtiden. Jag har också utfört forskning om klimatpåverkan på korrosion i murade fasader och är för närvarande involverad i ett projekt om bedömning av kvarvarande bärförmåga i korroderade betongkonstruktioner.

Ett annat intresse är tillämpningen av probabilistiska metoder och hur detta kan användas i nya områden. Ett exempel är ett projekt där vi studerar möjligheterna att använda beslutsteori för att kunna ge stöd åt tillståndsbedömningar och underhåll av broar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infrastrukturteknik
  • Husbyggnad
  • Annan samhällsbyggnadsteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oskar Larsson Ivanov är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren