Foto av Oskar Linderoth

Oskar Linderoth

knuten till universitetet

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Min forskning behandlar cementbundna system där delar av det traditionella Portlandcementet ersatts med mineraliska tillsatsmaterial för att minska klimatpåverkan. Mer specifikt studerar jag systemens mikrostruktur, fukt- och uttorkningsegenskaper. Det laborativa arbetet omfattar ett flertal vedertagna metoder, bland annat: isoterm kalorimetri, termogravimetriskanalys, sorptionsvägning och koppförsök. Förutom ökad kunskap om modern cement och betong, kan projektet bidra med materialdata till framtida dimensioneringsverktyg och beständighetsmodeller.

  Nyckelord

  • Betong
  • Flygaska
  • Strukturutveckling
  • Fukt

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen där Oskar Linderoth är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Nätverk

  Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren