Ov Cristian Norocel

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar huvudsakligen kring genus-/ intersektionella perspektiv på högerradikal populistiskt politisk kommunikation; politiska diskurser som syftar till att normalisera högerradikala åsikter; samt konstruktionen och upprätthållandet av olika makthierarkier inom dessa diskurser. Jag undersöker dessa fenomen i ett jämförande perspektiv både i Norden, med särskild fokus på Sverige och Finland, samt i Centraleuropa, med särskild fokus på Ungern och Rumänien.

Forskningsområden

 • Intersektionella perspektiv på politik
 • Kritiska maskulinitetsstudier och högerextremism
 • Anti-gender kampanjer och reaktionär politik i Europa
 • Genus, sociala medier, affekt och (högerpopulistisk) politik
 • Kritiska kvalitativa metoder
 • Kritiska datastudier

Samverkan

Jag har deltagit aktivt i samverkan med offentlig verksamhet och samhället. Jag är en etablerad forskare inom området högerradikal populism och högerextremism med ett uttalat intersektionellt perspektiv och har deltagit i olika allmänna och akademiska paneldebatter i ämnet runtom i Europa (Belgien; Finland; Nederländerna; Norge; Sverige; Tyskland). Jag har på så sätt samarbetat med olika ideella organisationer såsom Sveriges Kvinnolobby; RFSU och MUCF i Sverige, samt Ungdomsakademin Luckan och den finlandssvenska tidningen Astra: samhälle, kultur, feminism i Finland. Jag har även författat flera rapporter för svenska myndigheter (MUCF) och internationella organisationer (International IDEA; Nordiska Rådet/Reform), medverkat ofta i både TV, radio och tryckta medier samt haft en aktiv närvaro inom sociala medier.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Genusstudier
 • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
 • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
 • Kommunikationsvetenskap

Fria nyckelord

 • Genus
 • högerradikal populism
 • extremism
 • Norden
 • Östeuropa
 • Digital Politics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ov Cristian Norocel är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren