Pär Olsson

Universitetslektor

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Min forskning kretsar kring modellering av småskaliga materialvetenskapliga fenomen med hjälp av klassiska och kvantmekaniska modelleringstekniker. Detta inkluderar bland annat korngränsbrott i volframlegeringar, vidhäftning mellan metaloxider och polymerer, fasstabilitet av tunna järnoxid-filmer samt transgranulärt brott i titan- och zirkoniumhydrider.  

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknisk mekanik
  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik

  Nyckelord

  • atomic simulations
  • Density functional theory
  • Molecular dynamics
  • Mechanics

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen där Pär Olsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Nätverk

  Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren