Pär Olsson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar kring modellering av småskaliga materialvetenskapliga fenomen med hjälp av klassiska och kvantmekaniska modelleringstekniker. Detta inkluderar bland annat korngränsbrott i volframlegeringar, vidhäftning mellan metaloxider och polymerer, fasstabilitet av tunna järnoxid-filmer samt transgranulärt brott i titan- och zirkoniumhydrider.  

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknisk mekanik
  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik

Fria nyckelord

  • atomic simulations
  • Density functional theory
  • Molecular dynamics
  • Mechanics

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren