Pär Olsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar kring modellering av småskaliga materialvetenskapliga fenomen med hjälp av klassiska och kvantmekaniska modelleringstekniker. Detta inkluderar bland annat korngränsbrott i volframlegeringar, vidhäftning mellan metaloxider och polymerer, fasstabilitet av tunna järnoxid-filmer samt transgranulärt brott i titan- och zirkoniumhydrider.  

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknisk mekanik
  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik

Nyckelord

  • atomic simulations
  • Density functional theory
  • Molecular dynamics
  • Mechanics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pär Olsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren