Foto av Pål Börjesson

Pål Börjesson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i Miljö- och energisystem och har en bakgrund som agronom och inom skogsvetenskap. Jag har 25 års erfarenhet av tvärvetenskapliga systemstudier av biobaserade energi- och produktionssystem där mitt forskningsfokus ligger inom miljömässig hållbarhet för existerande och nya biobaserade system från ett livscykelperspektiv. Viktiga parametrar inom min forskning är miljö-, klimat-, resurs-, energi- och kostnadsprestanda. Min forskning inkluderar också potentialstudier och policy studier.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fria nyckelord

 • Biobaserade energi- och produktionssystem
 • Energi- och miljösystemanalys
 • Livscykelanalys

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pål Börjesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren