Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i Miljö- och energisystem och har en bakgrund som agronom och inom skogsvetenskap. Jag har 25 års erfarenhet av tvärvetenskapliga systemstudier av biobaserade energi- och produktionssystem där mitt forskningsfokus ligger inom miljömässig hållbarhet för existerande och nya biobaserade system från ett livscykelperspektiv. Viktiga parametrar inom min forskning är miljö-, klimat-, resurs-, energi- och kostnadsprestanda. Min forskning inkluderar också potentialstudier och policy studier.

Nyckelord

  • Biobaserade energi- och produktionssystem
  • Energi- och miljösystemanalys
  • Livscykelanalys

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pål Börjesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren