Personlig profil

Forskning

I am a PhD candidate in the Evolutionary Ecology unit under the supervision of Anders Hedenström. My research will be focused on bird migration and flight aerodynamics. I will conduct wind tunnel experiments together with the tracking of wild birds to gain insights into their intriguing migrations.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pablo Macías Torres är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren