Foto av Palmi Thor Thorbergsson

Palmi Thor Thorbergsson

Forskare, biträdande

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Signalbehandling
  • Medicinteknik
  • Telekommunikation
  • Neurologi
  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Palmi Thor Thorbergsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren