Foto av Paola Raffaelli

Paola Raffaelli

Postdoc, Forskare

Personlig profil

Forskning

I’ve been researching the social economy for the last 10 years, in particular, I studied co-operatives, voluntary organisations, community organisations and charities in different settings in Europe and Latin America. I consider the current economic system is very unfair, specially for those living in the global South, and there are alternatives emerging from this context that deserve wider recognition in order to shape an economic order that includes everyone. Thus, I joined Lund University to study community currencies in Argentina and Spain. 

In the projet Grassroots Financial Innovations and Social Entrepreneurship  I will study collective economic innovations as a way to improve communities’ financial situation, particularly in terms of community currencies. Through community currencies, communities provide themselves access to funding, therefore, this offers to them novel financial and monetary infrastructures and a route for social enterprise. Thus, as a result of this project, I will gain knowledge on the institutional arrangements, practices and rules of community currencies, and I hope this will help for making alternative currencies a more accessible innovation for much more communities. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Paola Raffaelli är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren