Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Parisa Esmaeili är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology