Foto av Patrick Adlercreutz

Patrick Adlercreutz

Professor

Personlig profil

Forskning

För mer information – gå till den engelska versionen av denna sida.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Industriell bioteknik
 • Biokatalys och enzymteknik
 • Livsmedelsteknik

Fria nyckelord

 • Enzyme Biotechnology
 • prebiotics
 • surfactants

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrick Adlercreutz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren