Patrick Svensson

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Samverkan

Som del av tredje uppgiften, att sprida min forskning och ta del i diskussioner utanför forskarsamhället, är jag aktiv såväl på sociala medier som genom öppna föreläsningar. Jag har en blogg (minekonomiskahistoria.wordpress.com) och ett twitterkonto (@LundaSvennis) där jag blandar personliga reflektioner med tweets om ekonomisk historia. Vidare har jag hållit öppna föreläsningar i Lund och på andra ställen i Skåne och jag är delaktig i Lunds universitets föreläsningsserie Forskarturnén där forskare håller föreläsningar på skånska bibliotek.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrick Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren