Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Patrick van der Geest är doktorand vid Historiska institutionen. Under de kommande åren ska han studera hur globalt verksamma familjeföretag drev övergången från "tidigmodern" kolonial till "modern" imperialistisk exploatering redan på 1700-talet genom en fallstudie av företaget Hope & Co. Hans avhandlingsprojekt utvidgar hans masteruppsats, som handlar om samspelet mellan Hope & Co:s affärsstrategi mellan 1756 och 1780 och kreditkrisen 1772–1773. Patrick är även projektassistent för Linnéuniversitetets Global Archives Online.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrick van der Geest är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren