Foto av Patrik Edén

Patrik Edén

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar med statistiska metoder och maskininlärningsmetoder för kvalitetskontroll och förprocessering av mikroarray-data, i samarbeta med experimentella grupper. Jag forskar också på hur maskininlärningsmetoder kan anpassas till överlevnadsanalyser.

Undervisning

Jag undervisar framför allt på kandidatnivå, på kurser strax över intoductionskurserna. (flerdimensionell analys, statistisk fysics, kvantmekanik, fluiddynamik). Jag har utveckla fluiddynamikkursen från grunden, som en obligatorisk del av kandidatprogrammet i meteorologi. Jag har skrivit ett till synes mycket uppskattat kompendium i statistisk fysik och kvantmekanik. För närvarande undervisar jag i fluiddynamik och delar av en kurs i inledande kvantmekanik. Mitt största pedagogiska projekt är att utveckla räkneövningsformat som skapar aktiva diskussioner bland studenter om lösningsstrategier, snarare än bara presentation av färdiga lösningar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik (beräkningsbiologi)
  • Annan data- och informationsvetenskap
  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrik Edén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren