Inget foto av Patrik Frödén

Patrik Frödén

Museiassistent

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrik Frödén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap