Foto av Patrik Fridlund

Patrik Fridlund

Universitetslektor, docent, Associate Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Med bakgrund i forskning om interrelgiösa relationer, religiös mångfald, religionsteologi, dubbel religiös tillhörighet och religiös identitet ur ett religionsfilosofiskt perspektiv ligger forskningsintrresset allt mer på religion och politik, populism och teologi, post-sanning och konspirationsteorier. Djupt inspirerad av Luce Irigarays tänkande arbetar jag framför allt med filosofer som Jacques Derrida, Emmanuel Levinas och Paul Ricœur. Leder projektet Bortom sanning och lögner — konspirationsteorier, post-sanning och förutsättningarna för offentlig debatt

https://www.beyondtruthandlies.ht.lu.se/projektsammanfattning-pa-svenska/

Forskning

My research started in the field of interreligious relations, religious plurality, theology of religions, double religious belonging and religious identity from the perspective of philosophy of religion. My research interests are now more focused on religion and politics, populism and theology, post-truth and conspiracy theories. Deeply inspired by Luce Irigaray my current research is mainly informed by readings of philosophers as Jacques Derrida, Emmanuel Levinas and Paul Ricœur. Ldeader of the project Beyond Truth and Lies — Conspiracy Theories, Post-truth and the Conditions of Public Debate

https://www.beyondtruthandlies.ht.lu.se

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Religionsvetenskap
 • Filosofi
 • Humaniora

Fria nyckelord

 • Religionsfilosofi
 • Religion och politik
 • Interreligiösa relationer
 • Etik
 • Teologi
 • Populism
 • Post-truth
 • Politisk teologi
 • Konspirationsteorier
 • Politisk filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrik Fridlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren