Foto av Patrik Lindskoug

Patrik Lindskoug

Docent, Universitetslektor, Föreståndare Affärsrättsligt Centrum vid Lunds Universitet, Vicedekan

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Patrik Lindskoug är docent i civilrätt vid den juridiska fakulteten i Lund. Hans forskning är fokuserad på nationell och internationell förmögenhetsrätt, sakrätt och insolvensrätt, främst i ett nordiskt perspektiv, men han är också generellt intresserad av internationell privaträtt och komparativ rätt. Han är föreståndare för Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) och har tidigare varit verksam vid Copenhagen Business School i Köpenhamn.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fria nyckelord

  • Förmögenhetsrätt
  • Sakrätt
  • Krediträtt
  • Internationell privaträtt