Foto av Patrik Midlöv

Personlig profil

Forskning

Min forskning har tidigare fokuserat på läkemedelsrelaterade problem hos äldre. Detta var även ämnet för min avhandling.Efter min disputatoon har forskningen breddats till forskning om äldre i allmänhet samt forskning inom kardiovaskulära sjukdomar i primärvården. I denna forskaning samarbetar jag med kollegor inom Lunds Universitet men även Linköpings, Göteborgs och Tromsö Universitet liksom The George Institute for Global Health i Sydney. Jag använder olika typer av design och metoder tex. register- och interventionsstudier Exempel på randomiserade kontrollerade studier gäller behandling av högt blodtryck med personcentrerad vård eller effekt av läkemedelsgenomgångar.

Ett annat viktigt forskningsområde är eHälsa. Pågående studier inkluderar forskning inom telemedicin, digitala beslutstöd, artificiell intelligens, självmonitorering av kroniska sjukdomar. Studierna inom eHälsa bedrivs i primärvården.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Allmän medicin
  • Kardiologi
  • Geriatrik
  • Farmakologi och toxikologi

Fria nyckelord

  • eHälsa, Telemedicin, Allmänmedicin, Sjukhem

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrik Midlöv är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren