Foto av Patrik Midlöv
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har tidigare fokuserat på läkemedelsrelaterade problem hos äldre. Detta var även ämnet för min avhandling.Efter min disputatoon har forskningen breddats till forskning om äldre i allmänhet samt forskning inom kardiovaskulära sjukdomar i primärvården. I denna forskaning samarbetar jag med kollegor inom Lunds Universitet men även Linköpings, Göteborgs och Tromsö Universitet liksom The George Institute for Global Health i Sydney. Jag använder olika typer av design och metoder tex. register- och interventionsstudier Exempel på randomiserade kontrollerade studier gäller behandling av högt blodtryck med personcentrerad vård eller effekt av läkemedelsgenomgångar.

Ett annat viktigt forskningsområde är eHälsa. Pågående studier inkluderar forskning inom telemedicin, digitala beslutstöd, artificiell intelligens, självmonitorering av kroniska sjukdomar. Studierna inom eHälsa bedrivs i primärvården.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Allmän medicin
  • Kardiologi
  • Geriatrik
  • Farmakologi och toxikologi

Nyckelord

  • eHälsa, Telemedicin, Allmänmedicin, Sjukhem

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrik Midlöv är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren