Inget foto av Patrik Sandgren

Patrik Sandgren

Arkivarie

Personlig profil

Forskning

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar är ett arkiv som med olika metoder kontinuerligt utför forskningsförberedande insamlingar och dokumentationer, bland annat med hjälp av frågelistor och intervjuer.

2021 startade Skånes musiksamlingar ett dokumentationsprojekt med syfte att samla in musik och berättelser kopplat till den svenska proggressiva musikrörelsen ("proggen"). Jag har skrivit en artikel i ämnet (2022).

Skånes musiksamlingar har under flera år drivit ett fristående projekt om den skånska spelmansfamiljen Berndtsson (”Berndtarna”) innefattande fältarbeten och insamling. Jag har hittills publicerat fyra artiklar i ämnet (2016, 2018, 2020 & 2022).

I april 2017 presenterade arkivet en frågelista med titeln "Musikanvändning och musiklyssnande". I mars 2020 publicerade jag en artikel som undersöker det insamlade materialet med fokus på användandet av cd- och vinylskivor.

Ett tidigare forskningsprojekt - ”Naturen för mig” - kröntes med en bok som publicerades i maj 2014. I denna medverkar jag med två artiklar. Projektet utfördes i samarbete med Institutet för språk- och folkminnen och Nordiska museet. Jag var kontaktperson för Folklivsarkivet och med i gruppen för alternativa insamlingsmetoder. Projektets mål var att dokumentera människors olika förhållningssätt till naturen och hade samtidigt en bakgrund i diskussioner rörande Unescos upprop om det ”Immateriella kulturarvet”.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Musikvetenskap
  • Etnologi
  • Kulturstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrik Sandgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren