Inget foto av Patrik Sandgren

Patrik Sandgren

Arkivarie

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar är ett arkiv som med olika metoder kontinuerligt utför forskningsförberedande insamlingar och dokumentationer, bland annat med hjälp av frågelistor och intervjuer.

I april 2017 presenterade arkivet en frågelista med titeln "Musikanvändning och musiklyssnande". I mars 2020 publicerade jag en artikel som undersöker det insamlade materialet med fokus på användandet av cd- och vinylskivor.

Skånes musiksamlingar driver för närvarande ett fristående projekt om den skånska spelmansfamiljen Berndtsson (”Berndtarna”) innefattande fältarbeten och insamling. Jag har hittills publicerat tre artiklar i ämnet (2016, 2018 & 2020). 

Ett tidigare forskningsprojekt - ”Naturen för mig” - kröntes med en bok som publicerades i maj 2014. I denna medverkar jag med två artiklar. Projektet utfördes i samarbete med Institutet för språk- och folkminnen och Nordiska museet. Jag var kontaktperson för Folklivsarkivet och med i gruppen för alternativa insamlingsmetoder. Projektets mål var att dokumentera människors olika förhållningssätt till naturen och hade samtidigt en bakgrund i diskussioner rörande Unescos upprop om det ”Immateriella kulturarvet”.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Musikvetenskap
  • Etnologi
  • Kulturstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrik Sandgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren