Inget foto av Patrik Sandgren

Patrik Sandgren

Arkivarie

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrik Sandgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities