Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My projects are focusing on how the exchange of greenhouse gases (GHG) between the biosphere and the atmosphere is affected by different kinds of disturbance, both natural disturbances such as storms and by different forest management practices. I do direct measurements of GHGs, using micrometeorological methods, in different types of forest in the southern half of Sweden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrik Vestin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren