Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nanoteknik
  • Den kondenserade materiens fysik
  • Materialkemi
  • Annan fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pau Ternero är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren