Foto av Paul Bourgine

Paul Bourgine

Forskare, Assistant Professor, PI of Laboratory for Cell, Tissue and Organ engineering, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Bone as an Organ system

Bone is a complex Organ offering structural and mechanical support of our body, but also consisting in our principal hematopoietic center. The formation of Bone involves distinct stages, including cartilage, vasculature, bone and bone marrow establishment. Our lab aims at compiling human-specific knowledge on these processes, toward the development of innovative Regenerative Therapies. Precisely, three main research axes are being explored:

(i) Deciphering the cellular/molecularmechanisms involved in Bone formation

(ii) In vitro developmentof 3D Bone models

(iii) Design of 3D biological grafts for skeletal tissue regeneration

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Teknik och teknologier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Paul Bourgine är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren