Inget foto av Paul Linjamaa

Paul Linjamaa

Universitetslektor, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min nuvarande forskning utforskar antik gnosticism samt den moderna receptionen av gnosticismen. Jag driver bland annat ett projektet med stöd av Vitterhetsakademien som syftar till att belysa gnosticismens betydelse för svensk kulturhistoria i bredare bemärkelse mellan åren 1700–1950.

År 2022 avslutade jag ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet (2020–2022), med titeln "Vem skulle ha läst heresi? En studie av skrivartecken i Nag Hammadi-texterna". Resultaten har publicerats i monografin The Nag Hammadi Codices and their Ancient Readers: Textual Materiality and Reading Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2024).

Min avhandling från 2018 analyserade etiken i den tidigkristna texten Den tredelade traktaten från Nag Hammadi-samlingen. Syftet var att skildra hur antik kristen determinism fungerade och användes för att underbygga etik. Studien publicerades år 2019 i Brill-serien Nag Hammadi and Manichaean Studies.

 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Paul Linjamaa är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren