Inget foto av Paul Linjamaa

Paul Linjamaa

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Huvudsyftet i min avhandling (från 2018) var att skildra hur antik kristen determinism fungerade och användes för att underbygga etik. Tidigare studier i tidigkristen etik har avskrivit skildringar av kristen determinism som antingen ”gnostisk” och därför inte seriös eller, i ljuset av det nya paradigmskiftet inom gnosticismstudier som vederlägger dikotomin kristen-gnostiker, som en falsk konstruktion uppdiktad av polemiska kyrkofäder. Min avhandling erbjuder på detta sätt tidigare outforskade perspektiv i studiet av tidigkristen etik. Den publicerades år 2019 i Brill-serien Nag Hammadi and Manichaean Studies.

Idag arbetar jag på ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet (2020–2022), med titeln "Vem skulle ha läst heresi? En studie av skrivartecken i Nag Hammadi-texterna". Projektet ämnar studera en manuskriptsamling oftast förknippad med heresi: Nag Hammadi-texterna. Texternas bakgrund studeras från ett materiellt perspektiv, genom att underrsöka skrivartecknen som de som kopierat texterna lämnade efter sig. Nag Hammadi-texternas innehåll har studerats i detalj ända sedan 1945 då de påträffades i Egyptens öken, men ingen har tidigare kartlagt och analyserat de marginaltecken och skrivartecken som finns i manuskripten. Projektet är uppdelat i två centrala delar. Det första delen består i att kartlägga och dokumentera skrivartecken som återfinns i Nag Hammadi-texternas marginaler. Den andra delen av projektet undersöker frågan om vad eller vilka funktioner dessa skrivartecken hade. Varför har vissa passager markerats i texterna och inte andra? Kan detta säga oss något om hur texterna lästes eller vem som ägde dem?

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Paul Linjamaa är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler