Personlig profil

Forskning

BSc in Biomedical Science, University of Barcelona, Spain.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren