Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde är biobaserade byggnadsmaterial som produceras av (rest)råvaror från lantbruk och hav.

Min doktorandtid har jag ägnat åt materialegenskaper av hampakalk (ett biobaserat byggnadsmaterial som består av hampans vedämnen och kalk). Sedan dessa har jag haft ett antal projekt där jag i samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland har studerat tilläggsisolering av historiska byggnader med just hampakalk. 

I samarbete med avdelning Konstruktionsteknik, LTH, jobbar jag i ett projekt om biobaserade isoleringsmaterial.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Annan materialteknik

Fria nyckelord

 • hampa
 • kalk
 • hampakalk
 • naturligt byggande
 • historiska byggnader
 • energieffektivisering
 • Energi
 • fukt
 • sorption
 • biobaserade byggnadsmaterial
 • restmaterial från lantbruk

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Paulien Strandberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler