Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Annan materialteknik

Nyckelord

 • hampa
 • kalk
 • hampakalk
 • naturligt byggande
 • historiska byggnader
 • energieffektivisering
 • Energi
 • fukt
 • sorption
 • biobaserade byggnadsmaterial
 • restmaterial från lantbruk

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Paulien Strandberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren