Foto av Paulina Karolina Kolata

Paulina Karolina Kolata

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Religionsvetenskap
  • Språkstudier
  • Socialantropologi
  • Genusstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Paulina Karolina Kolata är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren