Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a postdoc in Epidemiology, working in the Agenda 2030 Project "Nature-Based Solutions at the Health-Biodiversity-Climate Change Nexus" (project leader : Henrik G Smith).

My research interests are nutrition and environmental epidemiology, diet sustainability, living environments, non-communicable diseases and their risk factors.

I am a dietitian by training and have completed a Master's degree in Public Health and Epidemiology in ISPED Bordeaux, France.

I defended my PhD thesis in 2021 at Sorbonne Paris Nord University (France) on the Associations between dietary pesticide exposure and chronic diseases (integrating food production systems).

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Näringslära
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pauline Rebouillat är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren