Inget foto av Peder Rogmark

Peder Rogmark

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Peder Rogmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap