Foto av Pelle Snickars

Pelle Snickars

Professor

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i digitala kulturer. Jag har arbetat inom kulturarvsektorn som forskningschef vid Statens ljud- och bildarkiv och KB, samt som professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Jag ägnar mig åt mediestudier i samtida och historisk bemärkelse, främst orienterat mot digitalt kulturarv och digital mediehistoria. Jag leder två forskningsprojekt: Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–89 (VR 2019–24) och Moderna tider 1936 (RJ 2022–25) – vilka använder digitala metoder för att utforska historiskt källmaterial på nya sätt. Jag har publicerat mig i tidskrifter som Media History, Digital Humanities Quaterly och Journal of Documentation. 2019 publicerades Spotify Teardown. Inside the Black Box of Streaming Music på MIT Press. Min senaste två böcker är Kulturarvets mediehistoria. Dokumentation och representation 1750–1950 och (den samskrivna) From Big Bang to Big Data: A History of the Media på McGill-Queen's University Press.

För mer information: pellesnickars.se

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Kulturstudier
  • Teknikhistoria
  • Filmvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pelle Snickars är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren