Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Peng Kuang är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap