Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Pengxiang Zhao received his doctoral degree from the School of Remote Sensing and Information Engineering, Wuhan University, China in 2015. He works as a Researcher at the GIS Center, Department of  Physical Geography and Ecosystem Science, and Center for Middle Eastern Studies (CMES) at Lund University. Before joining Lund University, he worked as a postdoc in the Institute of Cartography and Geoinformation, ETH Zurich (2018-2020), Switzerland. His research interests are mainly focused on GIScience, spatial data modeling and mining, geospatial artificial intelligence, especially the applications of GIS methods and AI techniques in the field of urban planning, transportation, environment and health.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fjärranalysteknik
  • Naturgeografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pengxiang Zhao är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren