Per-Olof Hedvall

Universitetslektor, Docent, Ämnesföreträdare, Certec

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Introduktion

Per-Olof Hedvalls forskning handlar om tillgänglighet, delaktighet och universell utformning, med ett särskilt intresse för samspelet mellan människa och teknologi. Hedvall har arbetat i ett flertal svenska, nordiska och europeiska projekt om datorspel, interaktionsdesign, and nya former av alternativ och kompletterande kommunikation. Han tar i sin forskning ofta utgångspunkt från kulturhistorisk aktivitetsteori. Hedvall arbetar med frågor som rör hur mänsklig och teknisk assistans kan designas för att stödja individen i att uppnå sina drömmar, önskningar och behov. Han har ett särskilt intresse för människor egenmakt och möjligheter till att delta i och bidra till samhället. År 2009 försvarade Hedvall sin doktorsavhandling, "Aktivitetsdiamanten – Modellering av en förstärkt tillgänglighet", där han utvecklar en modell för planerade, levda (situerade) och långtidsaspekter av tillgänglighet. 

Nuvarande forskningsfokus: Universell utformning / Universal Design

Under de senaste 10 åren har jag framförallt koncentrerat mig på att försöka att bidra till utvecklingen och framväxten av universell utformning i Sverige och internationellt. Jag är intresserad av hur det går att skapa design som inte särbehandlar människor och som inte leder till ojämlikhet och stigmatisering. Min forskning handlar bland annat om kategorisering och hur kategorisering skapar likheter och olikheter mellan människor. Utformningen av produkter och miljöer placerar ofta människor i fack som ”man”, ”kvinna”, ”person med funktionsnedsättning”, ”person utan funktionsnedsättning”, ”barn”, ”äldre”, och så vidare. Jag tycker att det är intressant hur kategorisering sker och vilka berättelser som det skapar/möjliggör. Det finns en stark kraft i design, som kan användas för att öppna möjligheter, men även för att stänga desamma. Ibland sker exkluderande design fullt avsiktligt, som vid införandet av lutande bänkar som det inte går att sova på, men i de flesta fall sker exkludering oavsiktligt. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med kunskap och medvetenhet kring socialt hållbar design som för människor samman och berikar samhället.

På ett mer övergripande plan är jag intresserad av vem som får och inte får finnas i dagens samhälle, och hur det går att skapa förutsättningar så att alla människor kan delta i och bidra till samhället. De historier vi berättar om varandra – också med och i design – påverkar historierna om:

Vem du kan vara
och vem du kan bli.

Jag har också en personlig webbplats där jag skriver om sådant som jag funderar på och delar foton, bilder och annat material. Läs mer på: https://www.peohedvall.com/

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fria nyckelord

  • Certec
  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
  • accessibility
  • Universal design
  • participation
  • Disability studies

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per-Olof Hedvall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler