Inget foto av Per Åkesson

Per Åkesson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Åkesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap