Foto av Per Andrén

Per Andrén

Postdoc, Psykolog vid Bup Skåne, Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar som leg. psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Region Skåne och som postdoc vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund. I maj 2022 disputerade jag vid Karolinska Institutet på en avhandling om beteendeterapi för Tourettes syndrom. Sedan november 2022 är jag medlem i professor Eva Serlachius forskargrupp Innovations in pediatric mental health vid Lunds universitet. Mina expertisområden innefattar Tourettes syndrom och andra ticssyndrom, tvångssyndrom (OCD), dysmorfofobi (BDD), trichotillomani, dermatillomani och ångestsyndrom. Min aktuella forskning handlar om att utveckla och utvärdera internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för barn och ungdomar med ångestsyndrom, inklusive att jämföra olika vårdprocesser (av IKBT och traditionell KBT). Jag har också ett stort intresse för att förbättra och utvärdera reguljär vård inom Bup.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri
  • Tillämpad psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Andrén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren