Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning är det övergripande målet att studera flöden och fält i mikroskopiska system med fokus på interaktionen mellan ljud, vätskor och objekt. Genom att låta akustiska fält verka på en vätska i en mikrokanal analyserar jag de biomekaniska egenskaperna hos enskilda celler. Baserat på denna kunskap bygger och utforskar jag nya verktyg för att sortera ut sub-grupper av celler från blandade cellpopulationer som exempelvis från blodprover.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Strömningsmekanik och akustik
  • Biofysik
  • Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Augustsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren