Foto av Per Becker

Per Becker

Professor i risk och hållbarhet, Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är Professor i risk och hållbarhet vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, samt Extraordinary Professor vid Unit for Environmental Sciences and Management, North-West University (Sydafrika). Jag är även affilierad med Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM) och med School of Critical Studies vid University of Glasgow (Skottland). Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund med en PhD i sociologi och ytterligare en PhD i ingenjörsvetenskap (+MRes i statsvetenskap, MSc i utveckling och internationellt samarbete, Brandingenjörsexamen).

Mina forskningsintressen fokuserar på det systemiska samspelet mellan fysisk miljö, social organisation och socialt beteende i relation till samhällssäkerhet och hållbarhet. Speciellt på frågor om styrning, risk och sårbarhet, på vad som gör samhället resilient mot störningar och katastrofer, samt på kapacitetsutveckling som en avsiktlig process för att öka sådan resiliens.

Forskningsgenomslag

Min forskargrupp har haft betydande inverkan på policy och praxis angående frågor om risk och hållbarhet. Kanske framför allt som en ledande vetenskaplig källa av kunskap som citeras i globala FN-policies om kapacitetsutveckling för katastrofriskhantering och relaterad klimatanpassning (tex. UNDRR 2019), eller som en pålitlig partner till en rad lokala och nationella myndigheter, samt internationella organisationer. 

Jag har varit föreståndare för ett forskningscenter kopplat till ett trippelhelixsamarbete mellan industri, myndigheter och universitet, kallat Training Regions, och jag var den första föreståndaren för det reformerade Centre for Societal Resilience, med det uttryckliga uppdraget att främja ett resilient samhälle genom ny kunskap, processer, metoder och verktyg, samt genom att stödja initiativ som tillämpar dem i praktiken. Även om centrumbildningen absorberades av universitetets fakultetsstruktur för ett antal år sedan, så kvarstår forskningen och dess fokus på nytta.

Undervisning

Undervisning och lärande har alltid varit ett stort intresse och prioritet för mig. Jag har studerat pedagogik (44,5 hp), arbetat med professionell utbildning, utvecklat Master of Disaster Management tillsammans med Köpenhamns universitet, initierat och stöttat utvecklingen av vår MSc i katastrofriskhantering och klimatanpassning, och designat och ansvarat för ett antal masterkurser. Jag tilldelades utmärkelsen "Excellent Teaching Practitioner (ETP) 2009, som den första på vår avdelning, och jag har haft en aktiv roll i pedagogisk utveckling sedan dess.

Jag ansvarar för masterkurser om kritiska frågor inom katastrofriskhantering och klimatanpassning, samt inom forskningsmetodik och metoder. Jag ansvarar också för exjobbskursen för våra masterstudenter och för en doktorandkurs i teorier om makt. Jag föreläser på kurser om samhällelig resiliens och om riskbaserad samhällsplanering, och jag blir regelbundet inbjuden att undervisa vid andra universitet (tex. University of Glasgow, University of Oxford, Manchester University, University of Copenhagen, Uppsala University).

Samverkan

Jag är fast övertygad om att vetenskapliga resultat inte har något värde i sig inom ett så tillämpat område som mitt, utan görs värdefulla när man skapar, påverkar eller informerar förståelse och praxis hos aktörer som hanterar frågor om risk och hållbarhet i den verkliga världen; vare sig det är globala beslutsfattare eller privata medborgare. Jag har därför fokuserat en betydande del av min karriär på att samarbeta och kommunicera med aktörer i samhället i stort. Detta har emellertid inte bara underlättat för min forskning att faktiskt påverka samhället, utan även givit mig viktiga insikter om de sammanhang, aktörer och problem jag undersöker.

Jag arbetar regelbundet med lokala och nationella myndigheter, Röda kors/halvmånerörelsen, FN-organ och andra internationella organisationer. Jag har publicerat eller presenterat populärvetenskapliga publikationer och bidragit med artiklar i välkända populärvetenskapliga tidskrifter. Jag har också kommunicerat genom både svenska och internationella massmedier, både som författare till debattartiklar i ledande svenska tidningar (DN Debatt och Di Debatt) och genom en rad intervjuer i ledande tidningar (tex. San Francisco Chronicle, DN, Aftonbladet), TV (SVT Rapport) och radio (Voice of America, P1, P4).

Yrkesarbete

Jag har kombinerat akademin med en karriär inom humanitärt bistånd och internationellt utvecklingssamarbete med inriktning på katastrofriskreducering och klimatanpassning. I början av min karriär arbetade jag inom den privata sektorn och inom räddningstjänsten i Sverige. År 2000 började jag arbeta för Räddningsverket, som delvis var en svensk statlig humanitär och utvecklingsbiståndsorganisation som sedan 2008 ingår i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Efter olika positioner inom Räddningsverket utsågs jag till chef för enheten för kapacitetsutveckling och återuppbyggnad, vilket jag var tills jag återkom till akademin 2007.

Jag arbetar fortfarande ibland i fält för MSB och har varit delegat för Internationella Röda Kors/Halvmånsrörelsen sedan 2005. Jag jobbar regelbundet för internationella organisationer, främst på kortare uppdrag men även på längre fältposteringar. Senast som riskreducering och beredskapsspecialist för UNICEF i södra Stilla havet och som regional katastrofriskhanteringskoordinator för IFRC i Dakar. Jag har erfarenhet av att arbeta i Sverige, Fiji, Storbritannien, Kiribati, Senegal, Salomonöarna, Tanzania, Tuvalu, Botswana, Sydafrika, Namibia, Moçambique, Sierra Leone, Vanuatu, Pakistan, Sri Lanka, Tadzjikistan, Tchad, El Salvador, Estland , Lettland, Litauen, och Norge, med besök på många andra platser.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tvärvetenskapliga studier
 • Sociologi
 • Annan samhällsbyggnadsteknik
 • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Becker är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren