Foto av Per Carlsson

Per Carlsson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Havets organismer

Min forskning handlar om att öka kunskapen kring olika processer och interaktioner i den mikrobiella näringskedjan i havet. Konkret har jag arbetat med hur bakterier tar upp och tillgodogör sig kol i såväl saltvatten som sötvatten. Jag har även jobbat med fytoplanktonens (växtplankton) ekologi i havet utanför Sverige och Brasilien samt i Medelhavet.

Vidare har jag undersökt hur cyanobakterier och dinoflagellater producerar gifter. Jag har studerat hur zooplankton (djurplankton) livnär sig på giftproducerande växtplankton, hur zooplanktonen tar upp gifterna och vilka effekter det får på reproduktion och överlevnad.

Algblomningar

Dessutom har jag studerat dinoflagellater och hur de flyttar till djupare vatten när solen går upp och i motsatt riktning på kvällen. Jag har även tittat på effekterna av giftiga cyanobakterier på den marina näringskedjan i samband med att algblomningar ruttnar.  

Jag har också studerat effekterna på kustnära växtplankton när avrinningen av upplöst organiskt material ökar.

För närvarande arbetar jag med tre projekt (beskrivning på engelska)

  • Assessing the effects on the marine pelagic food web by the invasive marine cladoceran Penilia avirostris.
  • Sinking rates and phenotypic plasticity among marine phytoplankton in a warmer world.
  • Temporal and spatial distribution of harbour porpoises in the southern Kattegat.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Carlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren