Foto av Per Carlsson

Per Carlsson

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Carlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap