Inget foto av Per Ekström

Per Ekström

Knuten till universitetet, FD

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Neurovetenskaper
 • Oftalmologi
 • Cellbiologi
 • Fysiologi
 • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

 • näthinnan
 • retina
 • näthinnedegeneration
 • celldöd
 • behandling
 • neuroprotektion
 • syn
 • terapi
 • cGMP
 • PKG
 • ärftlig

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Ekström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren