Inget foto av Per Erik Austrell

Per Erik Austrell

Professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Erik Austrell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap