Per-Erik Bengtsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar med utveckling av optiska mätmetoder för tillämpningar inom bland annat förbrännings- och miljöområdet. I de flesta fall är metoderna laserbaserade då lasrar har möjligheten att mäta med såväl hög tidsupplösning som rumsupplösning. Metoderna som oftast baseras på fysikaliska principer utvecklas för att med hög noggrannhet kunna mäta parametrar som är viktiga för att förstå detaljerna i de studerade processerna. Oftast handlar det om temperatur, ämnes- och partikelkoncentrationer, samt hastigheter.

Framförallt har jag inriktat mig på mätning av temperaturer och sotpartiklar. När det gäller temperaturer så arbetar jag med utveckling av en metod som benämns "Coherent anti-Stokes Raman Spectroscopy" eller kort CARS, som ofta anses vara den mest noggranna metoden för temperaturmätning. Den kan också användas till viss del för koncentrationsmätning av bland annat kolmonoxid, vätgas, och koldioxid. Metoden har tillämpats i såväl turbulenta flammor som i gasturbiner och förbränningsmotorer.

När det gäller mätningar på sotpartiklar så utvecklar jag optiska mätmetoder för att bestämma såväl koncentrationer som partikelstorlekar. På senare tid har jag även fokuserat på mätning av optiska egenskaper då detta är viktigt för att förstå sotpartiklars inverkan på strålningsbalansen i atmosfären. Sotpartiklar är oönskade då de är ett tecken på ineffektiv förbränning och de har negativ inverkan på såväl hälsa som miljö. Tillämpningarna för de optiska mätmetoderna för sot är förbrännings- och förgasningsprocesser samt i utomhusluft, och mätmetoderna appliceras i såväl dieselmotorer som suspensionsförgasare.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Atom- och molekylfysik och optik
 • Energiteknik
 • Geovetenskap och miljövetenskap
 • Nanoteknik
 • Fysik

Fria nyckelord

 • Lasermätteknik
 • Molekylfysik
 • Sotpartiklar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per-Erik Bengtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren